2 x Staff Officer (Grade V) (Permanent)
Initial Duties; Information Systems Technical Support Officer

2 x Oifigeach Foirne (Grád V) (Buan) Dualgais Thosaigh; Oifigigh Um Thacaíocht Theichniúil Do Chórais Fáisnéise

Uimhir Thagartha: OSD 08/2024

Tá comórtas á reáchtáil ag Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí do 2 x phost mar Oifigeach Foirne buan (Grád V)- Dualgais thosaigh; Oifigigh um Thacaíocht Theicniúil do Chórais Faisnéise.

Tá na sonraí uilig maidir leis na folúntais ar fáil ar www.etbvacancies.ie. Ní mór d’iarrthóirí ar mhaith leo cur isteach ar an bpainéal thuas iarratas a dhéanamh trí www.etbvacancies.ie tráth nach déanaí ná 13:00 a chlog ar De Luain 10ú Meitheamh 2024. Chun sonraí a fháil maidir leis na seirbhísí a chuireann BOOLI ar fáil féach www.lwetb.ie

I gcás daoine a bheidh ag dul isteach ar ghrád earcaíochta den chéad uair, is ag bun an scála nua laghdaithe a bheidh an pá tosaigh agus ní dhéanfar aon phlé ar seo.  D’fhéadfaí an ráta luach saothair a choigeartú ó am go ham de réir bheartas pá an Rialtais. 

Ms. Liz Lavery, Príomhfheidhmeannach, Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí

2 x Staff Officer (Grade V) (Permanent)

Initial Duties; Information Systems Technical Support Officer

Post Reference: OSD 08/2024

Longford and Westmeath ETB is inviting applications from suitably qualified candidates for the above 2 x full-time permanent positions.

Full details about the positions are available on www.etbvacancies.ie. Candidates who wish to apply for the above position(s) must apply through www.etbvacancies.ie not later than 13:00 hours on Monday 10th June 2024. For details on the services LWETB provides see www.lwetb.ie

For persons entering a recruitment grade for the first time, starting pay will be at the minimum of the new scale. This is not negotiable. The rate of remuneration may be adjusted from time to time in line with Government pay policy.

Ms. Liz Lavery, Chief Executive, Longford and Westmeath Education and Training Board