Folúntais Mhúinteoireachta 2024/2025

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí ag glacadh le hiarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí do na folúntais seo a leanas. Is do Bhord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí gach ceapachán ach ceapfar na hiarratasóirí ar gcéad ásc sna scoileanna a liostáiltear thíos le linn an tseisiúin 2024/2025. D’fhéadfaí painéal a bhunú d’fholúntais eile inár scoileanna agus inár n-ionaid iar-bhunscoile le linn an tseisiúin 2024/2025. Tá folúntais ag brath ar phoist nach bhfuil riachtanach do phróiseas Ath-imlonnaithe na Roinne Oideachais. Ní aisíocfaidh BOOLI costais taistil nó aon chostais eile a bhíonn ar iarrthóirí agus iad ag tabhairt faoi nó ag freastal ar aon ghné den phróiseas roghnúchái.

 

Tagairt:           Scoil/Ionad:                                                   Post:

PP 60/2024     Coláiste Pobail Átha Luain                             Gaeilge (22 uair)

PP 61/2024     Coláiste Pobail Átha Luain                             Matamaitic agus Matamaitic Fheidhmeach (22 uair)

PP 62/2024     Coláiste Pobail Átha Luain                             Béarla (Cáilíocht i RSO nó EAL riachtanach) (22 uair)

PP 63/2024     Gairmscoil Bhaile Uí Mhatháin                       Corpoideachas & Matamaitic (Cuspóir ar leith) (22 uair)

PP 64/2024     Gairmscoil Bhaile Uí Mhatháin                       Béarla (Cáilíocht i RSO riachtanach) (22 uair)

PP 65/2024     Columba College Killucan                              Eacnamaíocht Baile (22 uair)

PP 66/2024     Coláiste Pobail an Mhuilinn Chearr                Ealaín (11 uair) (Cuspóir ar leith ag eascairt as HSCL)

PP 67/2024     Coláiste Pobail an Mhuilinn Chearr                Gairmthreoir (22 uair)            

PP 68/2024     Coláiste Teampall Mhichíl                              Eacnamaíocht Bhaile & Gaeilge (22 uair)

PP 69/2024     Coláiste Teampall Mhichíl                              Corpoideachas & Matamaitic (22 uair)

PP 72/2024     Ardscoil Phádraig Granard                             Matamaitic (22 uair) (Cuspóir ar leith ag eascairt as Athsholáthar Saoire Mháithreachais)

PP 73/2024     Ardscoil Phádraig Granard                             DCG & Tógáil (22 uair) (Cuspóir ar leith ag eascairt as Athsholáthar Saoire Mháithreachais)

PP 74/2024     Ardscoil Phádraig Granard                             Gaeilge (22 uair) (Cuspóir ar leith ag eascairt as Athsholáthar Saoire Mháithreachais)

PP 75/2024     Coláiste Pobail Átha Luain                             Gaeilge (22 uair) (Cuspóir ar leith ag eascairt as Athsholáthar Saoire Mháithreachais)

PP 76/2024     Coláiste Pobail Átha Luain                             Corpoideachas (22 uair) (Cuspóir ar leith ag eascairt as Athsholáthar Saoire Mháithreachais)

PP 77/2024     Coláiste Pobail Átha Luain                             Béarla & Tíreolaíocht (22 uair) (Cuspóir ar leith ag eascairt as Athsholáthar Saoire Mháithreachais)

PP 78/2024     Gairmscoil Bhaile Uí Mhatháin                       Tíreolaíocht (22 uair) (Cuspóir ar leith ag eascairt as Athsholáthar Saoire Mháithreachais)

PP 79/2024     Coláiste Pobail Bhaile na gCros                     Gairmthreoir (22 uair) (Cuspóir ar leith ag eascairt as Athsholáthar Saoire Mháithreachais)

PP 80/2024     Coláiste Pobail Bhéal Átha Liag                     Matamaitic & Eolaíocht (Taithí sa Bitheolaíocht inmhianaithe) (22 uair) (Cuspóir ar leith ag eascairt as Athsholáthar Saoire Mháithreachais)

PP 81/2024     Ardscoil Phádraig Granard                             Béarla & Stair (22 uair) (Cuspóir ar leith ag eascairt as Athsholáthar Saoire Mháithreachais)

Ní mór d’iarrthóirí armhaith leo cur isteach ar an bpost/na poist thuas iarratas a dhéanamh trí www.etbvacancies.ie tráth nach déanaí ná 13:00 a chlog ar De Luain, 22ú Iúil 2024.

Ms. Liz Lavery, Príomhfheidhmeannach, Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí

 

Teaching Posts 2024/2025

Longford and Westmeath ETB is inviting applications from suitably qualified persons for the following vacancies. All appointments are to Longford and Westmeath Education and Training Board but candidates will be assigned in the first instance to the schools listed below during the 2024/2025 session. A panel may also be formed for other vacancies in our post-primary schools and centres during the 2024/2025 session. Vacancies are subject to the posts not being required for the Department of Education Redeployment process. Any travel or other expenses incurred by candidates whilst undertaking or attending any elements of the selection process will not be refunded by LWETB.

Ref:                 School/Centre:                                              Post:    

PP 60/2024     Athlone Community College                           Irish (22 hours)

PP 61/2024     Athlone Community College                           Maths & Applied Maths (22 hours)

PP 62/2024     Athlone Community College                           English (Qualification in SEN or EAL essential) (22 hours)

PP 63/2024     Ballymahon Vocational School                       PE & Maths (Specific Purpose) (22 hours)

PP 64/2024     Ballymahon Vocational School                       English (Qualification in SEN essential) (Specific Purpose) (22 hours)

PP 65/2024     Columba College Killucan                              Home Economics (22 hours)

PP 66//2024    Mullingar Community College                        Art (Specific Purpose arising from a HSCL) (11 hours)

PP 67/2024     Mullingar Community College                        Career Guidance (22 hours)

PP 68/2024     Templemichael College                                  Home Economics and Irish (22 hours)

PP 69/2024     Templemichael College                                  PE and Maths (22 hours)

PP 72/2024     Ardscoil Phádraig Granard                             Maths (22 hours) (Specific Purpose arising from a Maternity Leave Replacement)

PP 73/2024     Ardscoil Phádraig Granard                             DCG and Construction (22 hours) (Specific Purpose arising from a Maternity Leave Replacement)

PP 74/2024     Ardscoil Phádraig Granard                             Irish (22 hours) (Specific Purpose arising from a Maternity Leave Replacement)

PP 75/2024     Athlone Community College                           Irish (22 hours) (Specific Purpose arising from a Maternity Leave Replacement)

PP 76/2024     Athlone Community College                           PE (22 hours) (Specific Purpose arising from a Maternity Leave Replacement)

PP 77/2024     Athlone Community College                           English and Geography (22 hours) (Specific Purpose arising from a Maternity Leave Replacement)

PP 78/2024     Ballymahon Vocational School                       Geography (22 hours) (Specific Purpose arising from a Maternity Leave Replacement)

PP 79/2024     Castlepollard Community College                  Career Guidance (22 hours) (Specific Purpose arising from a Maternity Leave Replacement)

PP 80/2024     Lanesboro Community College                      Maths and Science (Experience in Biology desirable) (22 hours) (Specific Purpose arising from a Maternity Leave Replacement)

PP 81/2024     Ardscoil Phádraig Granard                             English and History (22 hours) (Specific Purpose arising from a Maternity Leave Replacement)

 

Candidates who wish to apply for the above position(s) are advised that they must apply through www.etbvacancies.ie not later than 13.00 hrs on Monday, 22nd July 2024.

Ms. Liz Lavery, Chief Executive, Longford and Westmeath ETB