Email Disclaimer 

Disclaimer: The contents and any attachment(s) of this email are private and confidential to the addressee unless explicitly stated. If you are not the intended addressee, or the person responsible for delivering it to them, any reading, copying, forwarding, publication, review or delivery of this email and/or attachments to anyone else may constitute a criminal offence. If you have received this email in error, please notify the sender. LWETB does not accept responsibility for changes made to this message after it was sent. Unless stated to the contrary, any opinions expressed in this message are personal to the author and may not be attributed to LWETB. LWETB is subject to the Freedom of Information Act (FOI) 2014. While we’ll do our best to protect confidential information you give us, please note that any of your information could potentially be released to anyone who makes an FOI request for it. This email has been scanned for viruses. Nevertheless, you should carry out your own virus check before opening any attachment. LWETB accepts no liability for any loss or damage which may be caused by viruses.

Note: If you receive this email outside of your normal working hours, you are not expected to address the email until you return to work

Séanadh: Tá ábhar an ríomhphoist seo agus aon cheangaltá(i)n a ghabhann leis príobháideach agus faoi rún don duine a bhfuil siad á seoladh chucu ach má shonraítear a mhalairt go soiléir. Mura bhfuil an ríomhphost seo ceaptha duit, nó mura bhfuil tú freagrach as é a sheoladh chuig an duine a bhfuil sé ceaptha dóibh, d’fhéadfadh go mbeadh cion coiriúil á dhéanamh agat má léann tú an ríomhphost seo agus/nó aon cheangaltáin le duine eile, má chóipeálann tú é, má sheolann tú ar aghaidh chucu é, má dhéanann tú é a athbhreithniú nó a sheachadadh chucu. Má tá an ríomhphost faighte trí bhotún agat, iarrtar ort an seoltóir a chur ar a n-eolas faoi sin. Ní féidir linn glacadh le freagracht as athruithe ar bith a tharlaíonn tar éis an ríomhphost seo a chur. Mura sonraítear a mhalairt, tuairimí pearsanta an údair iad aon tuairimí a chuirtear in iúl sa teachtaireacht seo agus ní fhéadfar iad a chur i leith BOOLI. Tá BOOLI faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise (SF) 2014. Cé go ndéanfaimid ár ndícheall chun faisnéis rúnda a thugann tú dúinn a chosaint, tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh go scaoilfí aon fhaisnéis de do chuid chuig aon duine a dhéanfadh iarratas SF uirthi. Rinneadh scanadh le haghaidh víreas ar an ríomhphost seo. D’ainneoin sin, ba cheart duit do sheiceáil víris féin a dhéanamh sula n-osclódh tú aon cheangaltán. Ní ghlacann BOOLI le haon dliteanas as caillteanas nó dochar a d’fhéadfadh go dtarlódh sé de thoradh víreas.

Má faigheann tú an ríomhphost seo taobh amuigh de do ghnáthuaireanta oibre, ní gá d’aghaidh a thabhairt air go dtí go bhfilleann tú ar an obair.